KOSZYK JEST
PUSTY

608 106 866

sklep@me-eco-you.pl

Regulamin

REGULAMIN

1. Dane przedsiębiorcy:


me ECO you – Zdrowe Kosmetyki

FUH Katarzyna Czyrny

Mickiewicza 27

39-300 Mielec

NIP: 817 196 2371

REGON: 181024543


Kontakt:

tel. 608106866

e-mail: sklep@me-eco-you.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego me Eco you, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym me Eco you , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


me ECO you w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego me Eco you spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich .


2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym w formie zawartej umowy na odległość pomiędzy zamawiającym (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).

Asortyment Sklepu obejmuje oryginalne produkty pielęgnacyjne pochodzące od uznanych i renomowanych producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofywania niektórych produktów ze sprzedaży.


Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego me Eco you stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego me Eco you :

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;


Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.


me Eco you zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców me Eco you nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, me Eco you poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, me Eco you może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta me Eco you będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);


b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym me Eco you będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);


8. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa(w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie me Eco you ), me Eco you dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w regulaminie.


W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie me Eco you ), me Eco you może anulować zamówienie w całości.

W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, me Eco you zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy


Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.

Po wysłaniu przesyłki zamówienie nie może być anulowane.

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu do Sklepu Internetowego me Eco you . Koszty zwrotu towaru do sklepu ponosi kupujący. Towar może zostać zwrócony tylko wtedy, jeśli produkt nie był używany i nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folii, jeżeli taką posiadał.Kupujący w sytuacji gdy otrzymany produkt jest wadliwy ma prawo złożyć reklamację w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dostarczenia produktu do sklepu. W przypadku reklamacji rozpatrzonej pozytywnie Sklep Internetowy me Eco you dostarczy Kupującemu inny pełnowartościowy egzemplarz zamówionego produktu a jeżeli to będzie niemożliwe zwróci cenę nabycia reklamowanego produktu wraz z kosztami jego dostawy do sklepu. W przypadku reklamacji rozpatrzonej negatywnie Sklep Internetowy me Eco you odeśle zareklamowany produkt do Kupującego na jego koszt.

Sklep Internetowy me Eco you nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem, nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami oraz przesyłek odesłanych bez wcześniejszej informacji e – mailowej lub telefonicznej.


Me ECO you nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie bądź zagubienie paczki, która została wysłana przez Klienta.

.

Modyfikacje zamówienia


Klient drogą mailową może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez me Eco you przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy ,lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez me Eco you .

Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.


Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów w promocyjnej cenie, dodatkowy rabat nie przysługuje.

Sposób zamówienia produktów opisany jest w zakładce „ Jak kupować ”


Cena wysyłki:

Paczka pocztowa zwykła

13 zł


Przy płatności za pobraniem:

Paczka pocztowa zwykła:

19 złCeny zawierają podatek VAT.


Przy zamówieniach powyżej 250 zł przesyłka gratis.


Czas realizacji zamówienia uwarunkowany jest od sposobu płatności. Opisany w zakładce „ Jak kupować”.


W razie nie zaksięgowania wpłaty, po upływie 5 dni roboczych me EC you anuluje zamówienie.

Niedostosowanie się do zaleceń będzie podstawą nieprzyjęcia wymiany towaru.


Me ECO you zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach przesyłek. Nie dotyczy to przesyłek towarów już zamówionych i będących w trakcie realizacji.

Złożone zamówienie zostanie potwierdzone e-mailem. W razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy: sklep@me-eco-you.pl bądź pod nr.tel 608106866.


Dostawy realizowane są na terenie Polski.


Bezpłatny odbiór zamówionych produktów możliwy jest w siedzibie firmy przy ulicy Solskiego 10 w Mielcu.


Należności za zakupy w sklepie me ECO you należy dokonywać na konto bankowe o numerze:

84 1750 0012 0000 0000 2987 5464

me ECO you – Zdrowe Kosmetyki


FUH Katarzyna Czyrny


ul.Mickiewicza 27


39-300 Mielec


NIP 8171962371

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.


Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.


W razie podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl